Projektet 2019

Projektet 2019

2019-12-01

Några lyft är gjorda och dessutom uppsatt presenning som skydd.2019-10-27

Andra lyftet, sektion tre. Höga lyft blir det. Samtidigt tas den första båten emot för vinterförvaring.2019-10-17

Första lyftet, två sektioner. Nu börjar båthuset ta form.2019-10-13

Takplåtmontering i vackert höstväder.
2019-10-04

Ytterligare en del av båthuset är klart. Stålet är monterat och klart. Nu fortsätter arbetet med takstolarna.
2019-10-01

Idag kom äntligen dagen D då väggblocken skulle monteras ihop. Lätt regn på morgonen men blåsigt hela dagen. Trots detta

gick monteringen bra. Började med hörnmontaget för att få stadga i väggen. Blocken passade perfekt! Byggde vidare

med långsidan för att sen avsluta med andra gaveln. Detta tog bara en dag. Snyggt jobbat killar!

Det som saknas nu är stålet och taket, sen är båthuset komplett.2019-09-28

Idag har vi städat på området och förberett inför montaget av båthallen.

Veckoplanering: tisdag börjar vi resa väggblocken, beräknas vara klart på onsdag. På torsdag är det stålets tur och sen är det

dags för takstolarna.2019-09-13

Arbetet med kantbalken och plintarna fortsätter. Snart kan formarna demonteras och själva båthuset monteras.
2019-09-05

Kantbalken börjar ta form. Suveräna killar som arbetar med själva gjutningen och chauffören som fördelar cementen. Full rulle på hamnplanen!2019-08-13

Fortsättning följer nu med att ordna till det för grunden genom att gräva för plintarna som ska gjutas på plats. Duktiga medarbetare som underlättar arbetet. 
2019-08-03

Nu är vi klara med etapp 1. Alla väggblocken är målade och snyggt staplade. Nu startar vi med etapp 2, grunden. 
2019-07-25

Efter ca 1,5 vecka är alla 13 väggblocken tillverkade. Det vackra och varma vädret har gjort att arbetet, den sista veckan, fått pågå under förmiddagar och kvällar.
2019-07-05

Arbetet med planering av marken fortsätter med transporter av stenkross, grävning och dukläggning. Duktiga medarbetare gör att projektet mer och mer börjar likna en framtida marina.2019-06-10

Nu har takstolarna till båthuset blivit levererade. Det blev ett långt ekipage närmare bestämt 19 m.2019-05-17

Arbetet fortsätter. Nu är vägen planerad och klar. Nästa del blir planen följt av båthusbygge2019-04-25

Det har hänt en hel del på området. Skogen är avverkad, timmer och ris är nu bortkörda vilket betyder att arbetet med vägen kan påbörjas. Trots ett stort intresse av vinterföring finns fortfarande ett antal platser kvar. Tveka inte att i god tid anmäla via fliken "Intresseanmälan".


2019-03-08

Projektet går vidare med skogsavverkningen och markarbeten. När snön är borta startar själva bygget av den första hallen för vinterförvaring. Där kan vi erbjuda platser för båtar upp till 28 fot. Dessutom finns möjligheter att ställa upp båtar utomhus där man själv obesörjer täckningen. Vi har mailat till alla som står i intresselistan om detta och har ni inte anmält intresse så finns det fortfarande möjlighet att göra det.


2019-02-03

Nu har vi kommit igång med både hemsida och facebook. Tveka inte att kontakta oss vid funderingar.

 2018-07-03

Idag har Mark- och miljööverdomstolen beslutat att detaljplanen för Harrvikens Marina antagits. Det betyder att vi nu kan fortsätta arbetet med marinan.Klicka på länkarna för att se detaljplanens dokument som planbestämmelser, handlingar och miljökonsekvensbeskrivning.

De två sista hittar du sen under hämtade dokument.

Efter semestrarna kommer vi att kontakta Luleå kommun för fortsatta dialoger. Är ni intresserade av båtplats och/eller vinterförvaring, anmäl er under fliken "Intresseanmälan".

 

2017-06-30

Luleå kommun har skickat överklagan till Mark- och miljööverdomstolen.

 

2017-06-22

MMD har idag avslagit kommunens detaljplan. Träff med berörda på kommunen efter midsommarhelgen.


2017-04-18

Fått mailsvar av MMD som beslutat att bereda Luleå kommun tillfälle att yttra sig angående överklagandena senast 12 maj.

 

2016-12-22

Ärendet ligger hos juristdomaren. Inga besked innan årsskiftet.

 

2016-08-25

Ärendet ligger hos Mark- och miljödomstolen i Umeå. Sommaruppehåll. Avvaktar till hösten.

 

2016-07-11

Länsstyrelen har avvisat alla överklaganden som inkommit.

 

2016-04-04

Kommunfullmäktige har beslutat att anta detaljplanen för del av Hertslönandet, Harrvikens Marina. Länsstyrelsen tar emot synpunkter som ska bemötas inom 90 dagar.

 

2015-04-22

Efter NSD:s reportage om projektet så är det många som har missförstått artikeln. Miljö- och byggnämndens synpunkter är en del i hela processen så granskningen går vidare...

 

2015-04-04

Detaljplanen är nu framtagen för granskning. Mer finns att läsa på Luleå kommun.

 

2015-03-24

De kompletterande synpunkterna är nu genomgångna, bemötta och skickade till Mark- och miljödomstolen. Nu avvaktar vi svar från domstolen och väntar tills i maj då synen av området ska genomföras.

 

2014-11-28

Synpunkterna är nu bemötta och skickade till Mark- och miljödomstolen. Nästa steg i processen är att domstolen själva gör en syn av det tilltänkta hamnområdet.

 

2014-11-08

Synpunkterna är sammanställda hos Mark- och miljödomstolen. Beslut väntas innan årsskiftet.

 

2013-07-04

Tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen är postade och även skickade digitalt. Nu avvaktas beslut som väntas bli positivt.

 

2013-03-27

Möte med konsulterna Luleå Vatten och Miljöbyrån samt MAF inför ansökshandlingarna till Mark- och miljödomstolen, Umeå.

 

2013-03-21

Möte på stadsbyggnadskontoret angående detaljplanen.

 

2013-01-14

Detaljplanen beräknas vara färdig i slutet av januari.

 

2012-12-15

Sista mötet för i år med Luleå Vatten och Miljöbyrån. Genomgång av ansökningshandlingarna som ska skickas till Mark- och miljödomstolen.

 

2012-10-14

Idag har vi lodat för hamnen och markerat den framtida piren med röda bojar. Arbetet med både detaljplanen och ansökan till Mark- och miljödomstolen fortskrider enligt planerna.

 

2012-06-29

Mötesanteckningar från presentationen av projektet för Luleå kommun finns att läsa under Dokument

 

2012-06-04

Tillsammans med MAF har vi idag presenterat projektet för ett flertal förvaltningar inom Luleå kommun. Mötet var mycket givande och sakligt.

 

2012-05-18

Idag har Metria besökt hamnområdet för att skaffa underlag (mätvärden) för att ta fram en grundkarta för området.

 

2012-04-08

Äntligen! Idag har MAF arkitektkontor, Luleå, fått uppdraget att sätta igång arbetet med detaljplanen för marinan.