PROJEKTET 2023


2023-07-11

Harrvikens Marina AB, överklagade, förra året domen, till Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD), Svea hovrätt. Domen blev att MMÖD undanröjde mark- och miljödomstolens dom och återfövisade målet dit för fortsatt handläggning.


Våra meningsmotståndare sökte 2023-03-21 prövningstillstånd hos Högsta domstolen. Högsta domstolen meddelar 2023-07-11 inte prövningstillstånd, vilket betyder att mark- och miljödomstolens avgörande står fast.

                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                         

                                                                                                                                                              Uppdaterad 2023-07-11