Projektet 2020

Projektet 2020

2020-01-02

Nu har vi skickat in ansökan om vattendom (muddring) till Mark- och miljödomstolen, Umeå. Denna ska bearbetas och behandlas vilket kommer att ta sin tid. Under tiden fortsätter vi med att färdigställa båthuset med portar, finplanera planen och annat smått och gott.2020-03-02

Vintervilan har infunnit sig på hamnen.


2020-04-30

"Sköna maj välkommen..." har nu passerat. En härlig kväll med sprakande brasa och grillad korv.2020-05-06

Synpunkter angående vattendomen har kommit in till Mark- och miljödomstolen. Dessa ska gås igenom och bemötas.2020-07-17

Synpunkterna är nu genomgångna och dessa är inskickade till Mark- och miljödomstolen. Nu avvaktar vi besked.


2020-10-03

Sommaren har passerat och vi har fortsatt med att snickra, måla och ordna till planen. Montering av portramar och klätt dessa med plåtar. Äntligen är portarna på plats. Har också fått ihop pallställen där båtarna ska få vila på i vinter.

2020-11-26

Fyllt på båthuset allt eftersom med skönheter av alla de slag. Nu väntar en välförtjänt vila till nästa säsong.