PROJEKTET 2022

2022-03-09


I oktober-21 genomfördes huvudförhandlingarna hos Mark- och miljödomstolen gällande ansökan om tillstånd till vattenverksamhet mm för muddring, byggande i vattenområde samt uppläggning av muddermassor vid Harrviken. Förhandlingarna pågick i tre dagar och dom meddelades 2021-12-17 där Mark- och miljödomstolen avslog ansökan.

Denna dom har vi, Harrvikens Marina AB, 2022-02-22, överklagat till Mark- och miljööverdomstolen, Svea hovrätt .

Nu väntar vi på besked om prövningstillstånd ges.


Trots detta fortsätter vi att utveckla Harrvikens Marina genom att helt färdigställa hallen, dels genom att uppföra en verkstadsdel där service och annat kommer att utföras, dels att ordna till utomhusmiljön.


En ny säsong står för dörren då våra kunder ska hämta sina fordon för att ge sig ut på nya äventyr och upplevelser.

Vi kommer att ha fasta dagar och tider för avhämtning på samma sätt som vi hade för inlämning i höstas.


Uthämtning lördagar och söndagar kl 10.00 - 15.00

  • v 14 (9/4 - 10/4)
  • v 16 (23/4 - 24/4)
  • v 18 - v 21. Under maj månad kommer vi att finnas på hamnen varje helg enligt tiderna ovan.