Projektet 2021

2021-03-20

Äntligen kommer planeringen av själva hamnbassängen igång. Idag har vi borrat 45 hål för att kunna mäta bottendjupet och därmed fått fram en bottenprofil så att vi mer exakt vet hur mycket som ska muddras.

Samtidigt arbetar konsulterna med att konstruera hela hamnbassängen inkluderat strandskoning, bryggor och piren. Så spännande att snart få sätta spaden i jorden.