Projektet 2021


2021-10-23

Arbetet med vinterförvaringen fortsätter. Vi har nu fullt i båthuset och endast lite finjusteringar kvarstår.


2021-09-22

Då är båtsäsongen i stort sett till ända och flytetygen ska in i vintervilan. Några har redan placerats i ställen och andra väntar på sin tur.

I år har vi gjort så att man får komma på lördag eller söndag antingen v 35, 37 eller 39 mellan kl 10.00-15.00.

Detta har fungerat bra så det är något som vi kommer att fortsätta med.
2021-03-20

Äntligen kommer planeringen av själva hamnbassängen igång. Idag har vi borrat 45 hål för att kunna mäta bottendjupet och därmed fått fram en bottenprofil så att vi mer exakt vet hur mycket som ska muddras.

Samtidigt arbetar konsulterna med att konstruera hela hamnbassängen inkluderat strandskoning, bryggor och piren. Så spännande att snart få sätta spaden i jorden.